Sign in to follow this  
- Femme -

Share Your Favourite Poems

Recommended Posts

Sophist   

Xuseenow jigraar lama hadlee jaalkay baa tahaye,

Adaan iga jadeer wicin markuu Jaahilkii didaye,

Jaanhooy adaan qaban markuu jiitay gacalkaaye.

 

Ragga gaalo jeefaafi waa ehel jaxiimaade,

Jahannama inay gelahayaan waygu jaamaca e,

Adaa jamalka soo raray markay janan u guureene.

 

Junne weeye ruuxaan ahayn jaadka aad tahaye,

Dadkii kale ka jeestaye adaan jaari kuu ahaye,

Waxaan kaa jarreeraynayaa sanadan jiilaale.

 

Sagal jiidan caad jilicsaniyo jarar hillaacaaya.

Onkod jow leh daad soo jirmaday jahada oo xiintay,

Jowjowlihii xalay sidii jibin u guuxaayey,

 

Jirka da'ay jallaysaha gugii hara jidhaamowday,

Jidhimada afkaa marahayiyo jababka ceegaaga,

Jaqaqarida geedaha noqdiyo xamashka oo jiiqle,

 

Sidii jaawo dhane loo shubaan jeelka ka bi'ine,

Waxaan kugu jalbeebinahayaa jow*****i gabaye,

Jawiskayga maqal caawa waan jalalabaayaaye.

 

Jundigii xigaaliyo anoo jooga gurigayga,

Anigaan jareexiyo xumaan juuq la ii oranin,

Anigaan rag ii soo jirfaday jil iga qaadaynin.

 

Anigoo jalaalada dhigtoo diinta jibanaaya,

Anigoo jameecada galoo jaarrun xaruntayda,

Anigoo wixii aan jantaba jimic la siiyo.

 

Jamradii adduunyada anoo jimicnimow haysta,

Karuur jagagaclayniyo anoo jaanka fuudahaya,

Anigaan jarraysimo hunguri la iga jeeqaaqin,

 

Jaanjaani baa iga khatalay johoraddaydiiye,

Hawo nimaan ka jigan baan ahoo jiiro dheer koriye,

Waxaan ahay nimaan jare aqoon sida jaguug awre.

 

Jawaabtii *****eten kolkay jalawdii ii yeedhay,

Inaan joro ku sii dhaho hadday igaga jeebnaatay,

Jiidaha Ilaahay haddii la igu jeeraarshey.

 

Xaga jiqa jaleefaniyo qurac, jinow wax heeraaya,

Jiqtoolaha galooliyo sarmaan jarafku xiimaayo,

Jimbac surad leh, jiiqo isku baxay, jiica iyo siiqda,

 

Jillab xanafle jowdheer qallalan, jabi xanuun weyn leh,

Jirma qodax leh, jiiqjiiq wax mudi jeerin iyo yooco,

Jirda badan jiroon iyo qaroon, jaaluf iyo seeri.

 

Jafka hawka guuraha waxaan jar iska xooraayey,

Wuxuu jeeni calafow libaax igu jibaadaayey,

Raadkaan ku jiillaa wuxuu daba jadeemaayey,

 

Jaldhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecaayey,

Jaajuurka geesaha waxaan jilayey ruuxayga,

Waxaan jaamagaarkii cabsida jimanka buuraayey,

 

Wiyil joof leh iyo yey waxaan jirif ku keynaanshey,

Jinni qabe shabeel ihi wuxuu igu jalaacaayey,

Juq waxaan u soo iri dugaag jalabutaynaaya.

 

Wixii gaade jimiq soola xuli juhunkii ii muuqday,

Jititaha hortayda ah waxaan jaaha kala leexday,

Wuxuu jiinka ii maray midgaan jilibka tooxaaya.

 

Kobaan jeesna ooliyo waxaan jarar ku aynfaaday,

Jawi lagu harraadiyo waxaan omos jibaaxaayey,

Jugleey igu dhawaaqdiyo wuxuu galowgu jiiqleeyey,

 

Jid abaara oo kulul waxaan hilin ku jiillaaday,

Juunaha xagaagii wuxuu jaaha iga leefay,

Jeedaaladii wuxuu indhaha jiitay aragoodu.

 

Jarmaadiyo carraababa waxaan bari u sii jeeday,

Xagla jalaqle laafyaha waxaan jagac ka siinaayey,

Jiitada masaafada waxaan jimiyey tooxeeda.

 

Jaldhiskayga saydhadu waxay jac iga siinaysey,

Jiriiricada ooga waxaan jararacoonaayey,

Cagta jeerarkeediyo waxaan boqonta jeedaashey,

 

Jalfiska iyo qonofkii waxaan jag isa siinaayey,

Jiljilladiyo seedaha waxaan jaa'ifo u geystey,

Jirridkii xabaallaa wuxuu jabiyey suulkayga,

 

Jirriqaa abeeriyo waxaan gocondho jeexaayey,

Janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluulay,

Jidaashaan u yeellaa wuxuu jiirku iga suumay,

 

Jilbis halaqa iyo good waxaan jaanta kala booday,

Wixii aan ku joogsaday abees jilifle oo duuban,

Maska jirirqleeyaa wuxuu jiiris igu dhaafay,

 

Jambareera dhicidii waxaan jiifka qaban waayey,

Hadba jimicsi iyo taah waxaan jilibka soo laabay,

Jidiindhowga qabatoon waxaan jiilka rogi waayey,

 

Waxaan jiidha waaberi kacoo jalafsadoo luuday,

Jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday,

Waxaan dhegaha jawgii ka baxay jibindhow moodaayey,

 

Wixii aan jajuub galay, waxaan jawray badankeyga,

Rabbi baygu jeefaye wxaan jululay ruuxayga,

Jaldhanka iyo baahida waxaan jalaqa heemaarshey,

 

Haddaan boqor jawaab iiga iman bad uma jeeleene,

Jeclaantaan u qabay baan jaankii badihiiye,

Jirku ima xanuuneen hadduu joog i leeyahaye,.

 

Jeer baa Ilaah ii qadaray jiirahaan maraye,

Jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garane,

Waxse igu jirrabay waa ninkii jookha ii lulaye.

 

Cayuun jalalowlayn iyo raggaan jeer fardaha siiyey,

Jaamuus lo'aad iyo raggaan jimir aruu dhiibay,

Ammaan lacag jiriidaw furoo jeebka uga buuxshey,

 

Waxaan gool jinaad weyn qaloo joome uga gooyey,

Xeeryaha jiriidha leh waxaan jaari ugu qaaday,

Waxaan ramag jimiimici murkaha uga jufsiinaayey,

 

Waxaan ila xir jeexya leh aroos jalalmluu hooyey,

Jirjir malaba iyo foon waxaan jil uga yeelaayey,

Waxaan jaawiduu shiday intaan jalamaduu shaahshey,

 

Nimankaan jalbeebtooda gole jurux ka dhawraayey,

Inay jaxar abaal iiga dhigi laabtu jirin mayne,,

Jasadayda Eebbaan ka helin taloba waa jeere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ø£ÙŽÙ…Ùنْ Ø£Ùمّ٠أَوْÙÙŽÙ‰ دÙمْنَةٌ لَـمْ تَكَـلَّم٠بÙـحَوْمانَة الـدَّرَّاج٠ÙَالْـمÙتَثَلَّـمÙ

 

وَدارٌ لَهَـا بÙالرَّقْمَتَيْـن٠كَأَنَّهَـا مَراجÙيع٠وَشْم٠ÙÙŠ نَواشÙـر٠مÙعْصَـمÙ

 

بÙهَا العَيْن٠وَالأَرْآم٠يَمْشÙينَ Ø®ÙلْÙَةً وَأَطْـلاؤÙهَا يَنْهَضْنَ Ù…Ùنْ ÙƒÙلّ٠مَجْثَمÙ

 

ÙˆÙŽÙ‚ÙŽÙْت٠بÙهَا Ù…Ùنْ بَعْد٠عÙشْرÙينَ Ø­Ùجَّـةً Ùَـلأيَاً عَرَÙْت٠الـدَّارَ بَـعْدَ تَـوَهّÙÙ…Ù

 

أَثَاÙÙيَّ سÙÙْعَاً ÙÙŠ Ù…Ùعَرَّس٠مÙرْجَـل٠وَنÙـؤْيَاً كَجÙذْم٠الحَوْض٠لَـمْ يَتَثَلَّمÙ

 

Ùَلَمَّا عَرَÙْت٠الدَّارَ Ù‚Ùلْت٠لÙرَبْعÙهَـا أَلا انْعÙمْ صَبَاحَاً Ø£ÙŽÙŠÙهَا الرَّبْع٠وَاسْلَـمÙ

 

تَبَصَّرْ خَليلÙÙŠ هَلْ تَرَى Ù…Ùنْ ظَعائÙـن٠تَـحَمَّلْنَ بÙـالْعَلْياء٠مÙنْ Ùَوْق٠جÙرْثَمÙ

 

جَعَلْنَ الْقَنَانَ عَنْ يَـمÙين٠وَحَزْنَـه٠وَكَمْ بÙـالقَنَان٠مÙنْ Ù…ÙـحÙلّ٠وَمÙحْرÙÙ…Ù

 

عَلَوْنَ بÙأَنْمَاط٠عÙتَـاق٠وَكÙـلَّة٠وÙرَاد٠حَوَاشÙـيهَا Ù…ÙشَـاكÙهَة٠الـدَّمÙ

 

وَوَرَّكْنَ ÙÙŠ السّÙوبَان٠يَعْلÙوْنَ مَتْنَـه٠عَلَـيْهÙنَّ دَلّ٠الـنَّـاعÙم٠الـمÙـتَنَعّÙÙ…Ù

 

بَكَرْنَ بÙÙƒÙورًا وَاسْتَحَرْن بÙسÙحْـرَة٠ÙÙŽÙ‡Ùـنَّ وَوَادÙÙŠ الـرَّسّ٠كَالْيَد٠لÙـلْÙÙŽÙ…Ù

 

ÙˆÙŽÙÙيهÙنَّ مَلْهَىً Ù„ÙلَّطÙيـÙ٠وَمَنْظَرٌ Ø£ÙŽÙ†Ùـيـقٌ Ù„Ùعَـيْن٠الـنَّاظÙر٠الـمÙتَوَسّÙÙ…Ù

 

كَأَنَّ ÙÙتَاتَ الْعÙهْن٠ÙÙŠ ÙƒÙلّ٠مَنْزÙل٠نَزَلْنَ بÙـه٠حَبّ٠الْـÙَنَا لَـمْ ÙŠÙحَطَّمÙ

 

Ùَلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زÙرْقَاً جÙـمَامÙه٠وَضَـعْنَ عÙـصÙيَّ الـحَاضÙر٠المÙتَخَيّÙÙ…Ù

 

ظَهَرْنَ Ù…ÙÙ†ÙŽ السّÙوبَان٠ثÙمَّ جَزَعْنَـه٠عَلَى ÙƒÙلّ٠قَـيْنÙيّ٠قَـشÙيب٠وَمÙÙ€ÙْأَمÙ

 

Ùَأَقْسَمْت٠بÙالْبَيْت٠الذّÙÙŠ طَاÙÙŽ حَوْلَه٠رÙجَـالٌ بَـنَوْه٠مÙنْ Ù‚Ùـرَيْش٠وَجÙرْهÙÙ…Ù

 

ÙŠÙŽÙ…Ùـينًا Ù„ÙŽÙ†Ùعْمَ الـسَّيدَان٠وÙجÙـدْتÙمَا عَـلَى ÙƒÙلّ٠حَـال٠مÙنْ سَحÙيل٠وَمÙبْرَمÙ

 

تَدَارَكْتÙما عَبْسَاً ÙˆÙŽØ°Ùبْـيَانَ بَـعْدَمَا تَـÙَانَوْا وَدَقّÙـوا بَـيْنَهÙمْ عÙطْرَ مَنْشَمÙ

 

وَقَدْ Ù‚ÙلْتÙمَا Ø¥Ùنْ Ù†ÙدْرÙك٠السّÙلْمَ وَاسÙعاً بÙـمَال٠وَمَـعْرÙÙˆÙÙ Ù…ÙÙ†ÙŽ الْقَوْل٠نَسْلَمÙ

 

ÙَأَصْبَحْتÙمَا Ù…Ùنْهَا عَـلَى خَيْر٠مَوْطÙن٠بَـعÙيدَيْن ÙÙيهَا Ù…Ùنْ عÙÙ‚Ùوق٠وَمَـأْثَمÙ

 

عَظÙيمَيْن٠ÙÙŠ عÙلْيَا مَـعَدّ٠هÙدÙيْتÙمَـا وَمَنْ يَسْتَبÙحْ كَنْزَاً Ù…Ùنْ المَجْد٠يَعْظÙÙ…Ù

 

تÙـعَÙÙ‘ÙŽÙ‰ الْـكÙÙ„Ùوم٠بÙالْمÙئيÙÙ†ÙŽ Ùَأَصْبَحَتْ ÙŠÙـنَجّÙÙ…Ùهَا مَنْ لَـيْسَ ÙÙيهَا بÙـمÙجْرÙÙ…Ù

 

ÙŠÙـنَـجّÙÙ…Ùهَا قَوْمٌ Ù„Ùـقَـوْم٠غَـرَامَةً وَلَـمْ ÙŠÙهَرÙيقÙوا بَيْنَهÙمْ Ù…Ùلْءَ Ù…ÙحْجَمÙ

 

Ùَـأَصْبَحَ يَـجْرÙÙŠ ÙÙيهÙÙ…Ù Ù…Ùنْ تÙلاَدÙÙƒÙمْ مَغَـانÙم٠شَتَّى Ù…Ùـنْ Ø¥ÙÙَـال٠مÙـزَنَّمÙ

 

أَلاَ أَبْلÙـغ٠الأَحْلاَÙÙŽ عَـنّÙÙŠ رÙسَـالَةً ÙˆÙŽØ°Ùبْـيَانَ هَلْ أَقْسَمْتم٠كÙـلَّ Ù…ÙـقْسَمÙ

 

Ùَلاَ تَـكْتÙÙ…Ùنَّ اللهَ مَا ÙÙÙŠ Ù†ÙÙ€ÙÙوسÙÙƒÙمْ Ù„ÙـيَخْÙÙŽÙ‰ وَمَهْمَا ÙŠÙـكْتَم٠الله٠يَـعْلَمÙ

 

ÙŠÙـؤَخَّرْ ÙÙŽÙŠÙوضَعْ Ùـي ÙƒÙتَاب٠ÙÙŽÙŠÙدَّخَرْ Ù„Ùـيَوْم٠الْحÙسَاب٠أَوْ ÙŠÙعَجَّلْ ÙَـيÙنْقَمÙ

 

وَمَا الـحَرْب٠إÙلاَّ مَـا عَلÙمْتمْ ÙˆÙŽØ°ÙقْتÙم٠وَمَا Ù‡Ùـوَ عَنْهَا بÙـالحَدÙيث٠المÙرَجَّمÙ

 

مَتَـى تَـبْعَثÙوهَا تَـبْعَثÙوهَا Ø°ÙŽÙ…Ùـيمَةً وَتَضْـرَ Ø¥Ùذَا ضَـرَّيْتÙÙ…Ùوهَا ÙَـتَضْرَمÙ

 

ÙَـتَعْرÙككÙم٠عَرْكَ الـرَّحَى بÙـثÙÙَالÙهَا وَتَلْـقَحْ ÙƒÙشَاÙَاً Ø«Ùمَّ تÙنْـتَجْ ÙَـتÙتْئÙÙ…Ù

 

ÙَتÙنْـتÙجْ Ù„ÙŽÙƒÙمْ غÙلْمَانَ أَشْـأَمَ ÙƒÙـلّÙÙ‡Ùمْ كَأَحْمَر٠عَـاد٠ثÙمَّ تÙـرْضÙعْ ÙَـتَÙْطÙÙ…Ù

 

ÙَـتÙغْلÙلْ Ù„ÙŽÙƒÙمْ مَا لاَ تÙـغÙلّ٠لأَهْلÙهَا Ù‚Ùرَىً بÙـالْعÙرَاق٠مÙنْ Ù‚ÙŽÙ€ÙÙيز٠وَدÙرْهَمÙ

 

لَعَمْرÙÙŠ لَـنÙعْمَ الـحَيّ٠جَـرَّ عَلَيْهÙم٠بÙمَا لاَ ÙŠÙوَاتÙيهÙÙ… Ø­Ùصَيْن٠بْن٠ضَمْضَمÙ

 

وَكَانَ Ø·ÙŽÙˆÙŽÙ‰ كَـشْحًا عَلَى Ù…ÙسْتَكÙنَّة٠Ùَـلاَ Ù‡Ùـوَ أَبْدَاهَا وَلَـمْ يَـتَقَدَّمÙ

 

وَقَالَ سَأَقْضÙÙŠ حَـاجَتÙÙŠ Ø«Ùـمَّ أَتَّقÙÙŠ عَـدÙوّÙÙŠ بÙأَلْÙÙ Ù…Ùنْ وَرَائÙـيَ Ù…ÙلْجَمÙ

 

Ùَشَـدَّ وَلَـمْ ÙŠÙÙ€ÙْزÙعْ بÙـيÙوتاً ÙƒÙŽØ«Ùيَرةً لَدَى حَيْث٠أَلْقَتْ رَحْلَهَا Ø£Ùمّ٠قَشْعَمÙ

 

لَدَى أَسَـد٠شَاكÙÙŠ الـسÙلاح٠مÙقَذَّÙ٠لَـه٠لÙبَـدٌ أَظْÙَـارÙه٠لَـمْ تÙـقَلَّمÙ

 

جَـرÙيء٠مَتَى ÙŠÙـظْلَمْ ÙŠÙعَاقÙبْ بÙظÙلْمÙه٠سَـرÙيعاً ÙˆÙŽØ¥Ùلا ÙŠÙـبْدَ بÙالظّÙلْم٠يَـظْلÙÙ…Ù

 

رَعَـوْا ظÙـمْأَهÙمْ حَتَى Ø¥Ùذَا تَمَّ أَوْرَدÙوا غÙمَـارَاً تَـÙَرَّى بÙالسّÙلاح٠وَبÙـالدَّمÙ

 

Ùَقَضَّوْا مَـنَايا بَـيْنَهÙمْ Ø«Ùـمَّ أَصْدَرÙوا Ø¥Ùلـى كَـلإÙÙÙÙ Ù…ÙسْـتَوْبÙÙ„Ù Ù…ÙـتَوَخّÙÙ…Ù

 

لَـعَمْرÙÙƒÙŽ مَا جَرَّت عَلَيْهÙمْ رÙماحÙÙ‡Ùمْ دَمَ ابـن٠نَهÙيك٠أَو قَتÙـيل٠الـمÙثَلَّمÙ

 

وَلا شَـارَكَتْ ÙÙŠ الموْت٠ÙÙÙŠ دَم٠نَوْÙَل٠وَلا وَهَب٠مÙنْهÙÙ… وَلا ابْـن٠المÙخَزَّمÙ

 

ÙÙŽÙƒÙـلاً أَراهÙـمْ أَصْـبَحÙوا يَـعْقÙÙ„Ùونَه٠صَـحÙيحَات٠مَال٠طَالÙعَات٠بÙمَخْرَمÙ

 

Ù„ÙŽØ­Ùيّ٠حÙـلال٠يَـعْصÙم٠النَّاسَ أَمْرَهÙمْ Ø¥Ùذا طَرَقَتْ Ø¥ÙحْدÙÙ‰ الَّـليَالÙÙŠ بÙÙ…ÙعْظَمÙ

 

ÙƒÙرَام٠Ùَلا Ø°ÙÙˆ الـضّÙغْن٠يÙدْرÙك٠تَبْلَه٠وَلا الجَارÙم٠الـجَانÙÙŠ عَلَيْهÙمْ بÙÙ…ÙسْلَمÙ

 

سَئÙمْت٠تَكَالÙÙŠÙÙŽ الـحَياة٠وَمَنْ يَعÙشْ ثَـمَانÙينَ حَوْلاً لا أَبَـا Ù„ÙŽÙƒÙŽ يَـسْأَمÙ

 

وأَعْـلَم٠مَا ÙÙÙŠ الْيَوْم٠وَالأَمْس٠قَبْلَه٠وَلـكÙنّني عَـنْ عÙلْم٠مَا ÙÙÙŠ غَد٠عَمÙ

 

رَأَيْت٠المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تÙصÙبْ تÙـمÙتْه٠وَمَنْ تÙـخْطÙىءْ ÙŠÙعَمَّرْ ÙَيَهْرَمÙ

 

وَمَنْ لَـمْ ÙŠÙـصَانÙعْ ÙÙŠ Ø£ÙÙ…Ùور٠كَثÙيرة٠يÙـضَرَّسْ بÙأَنْيَاب٠وَيÙـوْطَأْ بÙمَنْسÙÙ…Ù

 

وَمَنْ يَجْعَل٠المَعْرÙÙˆÙÙŽ Ù…Ùنْ دÙون٠عÙرْضÙÙ‡Ù ÙŠÙŽÙÙرْه٠وَمَنْ لا يَتَّق٠الـشَّتْمَ ÙŠÙشْتَمÙ

 

وَمَنْ يَـك٠ذَا Ùَـضْل٠Ùَيَبْخَلْ بÙÙَضْلÙه٠عَلَى قَـوْمÙÙ‡Ù ÙŠÙسْـتَغْنَ عَنْه٠وَيÙذْمَمÙ

 

وَمَنْ ÙŠÙـوْÙ٠لا ÙŠÙذْمَمْ وَمَنْ ÙŠÙهْدَ قَلْبÙه٠إÙلى Ù…ÙـطْمَئÙنّ٠الْـبÙرّ٠لا يَتَجَمْجَمÙ

 

وَمَنْ هَـابَ أَسْـبَابَ الـمَنَايَا يَنَلْنَه٠وَإÙنْ يَرْقَ أَسْـبَابَ السَّمَاء٠بÙـسÙلَّمÙ

 

وَمَنْ يَجْعَل٠المَعْرÙÙˆÙÙŽ ÙÙÙŠ غَيْر٠أَهْلÙÙ‡Ù ÙŠÙŽÙƒÙنْ حَـمْدÙه٠ذَماً عَـلَيْه٠وَيَـنْدَمÙ

 

وَمَنْ يَـعْص٠أَطْـراÙÙŽ الزّÙجَاج٠ÙÙŽØ¥Ùنَّه٠يÙـطÙيع٠الـعَوَالÙÙŠ رÙكّÙبَتْ ÙƒÙلَّ لَهْذَمÙ

 

وَمَنْ لَـمْ يَـذÙدْ عَنْ حَوْضÙه٠بÙسÙلاحÙÙ‡Ù ÙŠÙـهَدَّمْ وَمَنْ لا يَظْلÙم٠الـنَّاسَ ÙŠÙظْلَمÙ

 

وَمَنْ يَـغْتَرÙبْ يَحْسÙبْ عَدÙواً صَدÙيقَه٠وَمَنْ لا ÙŠÙكَرّÙمْ Ù†ÙŽÙ€Ùْسَه٠لا ÙŠÙـكَرَّمÙ

 

وَمَهْمَا تَـكÙنْ عÙنْدَ أمرÙيء٠مَنْ خَلÙيقَة٠وَإÙنْ خَالَهَا تَخْÙÙŽÙ‰ عَلَى النَّاس٠تÙعْلَمÙ

 

وَكَائÙÙ† تَرَى Ù…Ùنْ صَامÙت٠لَكَ Ù…ÙعْجÙب٠زÙيَـادَتÙـه٠أَو نَقْصÙÙ‡Ù ÙÙÙŠ الـتَّكَلÙÙ…Ù

 

Ù„Ùسَان٠الÙَتَى Ù†ÙصْÙÙŒ ÙˆÙŽÙ†ÙصْÙÙŒ ÙÙؤَادÙÙ‡Ù Ùَـلَمْ يَبْقَ إَلا صÙورَة٠الـلَّحْم٠وَالدَّمÙ

 

وَإَنَّ سَÙَاهَ الـشَّيْخ٠لا Ø­Ùلْمَ بَـعْدَه٠وَإÙنَّ الـÙَتَى بَعْدَ الـسَّÙَاهَة٠يَحْلÙÙ…Ù

 

سَألْـنَا ÙَأَعْطَيْتÙمْ وَعÙدْنَا ÙَـعÙدْتÙم٠وَمَنْ أَكْثَرَ الـتَّسْآلَ يَوْماً سَيÙحْرَمÙ

 

web page

Share this post


Link to post
Share on other sites

أنا الموت إلا أنني غير صــابر

على أنÙس الأبطال والموت يصبر

أنا الأسد الحامي حمى من يلوذ بي

ÙˆÙعلي له وص٠الى الدهر يذكـر

إذا ما لقيت الموت عممت رأسـه

بسي٠على شرب الدمـا يتجوهر

سوادي بياض حين تبدو شمـائلي

ÙˆÙعلي على الأنساب يزهو ويÙخر

ألا Ùليعش جـاري عزيزا وينثني

عدوي ذليلا نادمــــا يتحسر

هزمت تميما ثم جندلت كبشهـم

وعدت وسيÙÙŠ من دم القوم أحمر

بني عبس سودوا ÙÙŠ القبائل واÙخروا

بعبد له Ùوق السماكين منبــر

إذا ما منادي الحي نادى أجبته

وخيل المنايا بالجماجم تعثــر

سل المشرÙÙŠ الهندواني ÙÙŠ يدي

يخبرك عني أنني أنا عنتـــر

إذا كان أمر الله أمـــرا يقدر

Ùكي٠يمر المرء منــه ويحذر

لقد هان عندي الدهر لما عرÙته

وأني بما تخبر الملمــات أخبر

وليس سباع البر مثل ضباعــه

ولا كل من خاض العجاجـة عنتر

سلوا صر٠هذا الدهر كم شن غارة

ÙÙرجتهـــا والموت Ùيها مشمر

بصــارم عزم لو ضربت بحده

دجى الليل ولى وهو بالنجم يعثـر

دعوني أجد السعي ÙÙŠ طلب العلا

Ùأدرك سؤلي أو أموت Ùأعــذر

ولا تختشوا ممــا يقدر ÙÙŠ غد

Ùما جاءنـا من عالم الغيب مخبر

وكم من نذير قد أتانــا محذرا

Ùكان رسولا ÙÙŠ السرور يبشـر

Ù‚ÙÙŠ وانظري يا عبل Ùعلي وعايني

طعاني إذا ثار العجاج المكــدر

ترى بطلا يلقى الÙوارس ضاحكا

ويرجع عنهم وهو أشعث أغبـر

ولا ينثني حتى يخلي جماجمــا

تمر بها ريح الجنوب ÙتصÙــر

وأجساد قوم يسكن الطير حولها

إلى أن يرى وحش الÙلاة ÙينÙـر

 

The poet is none other than our black brethren, Cantara. smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paragon   

......Koofil by Sayid Cabdulle Xassan

 

Adaa Koofilow jiitayoon dunida joogeynee

Adigaa jidkii la gugu wadi jimicla'aaneede

Jahannamo la geeyow haddaad aakhirow jihato

 

Nimankii jannow kacay war bay jirin inshaalleeye

Jameecooyinkii iyo haddaad jawhar-tii aragto

Sida Eebahey kuu jirabay mari jawaabteeda

 

Daraawiish jikaar naga ma deyn tan iyo jeerkii dheh

Ingiriis jabyoo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud dheh

Waxay noo jajuubteenna waa jibasha diinneed dheh

 

Jigta weerar bay goor barqo ah nagu jiteeyeen dheh

Anigana Jikrey ila heleen shalay jihaadkii dheh

Jeeniga hortiisey rasaas igaga joojeen dheh

 

Jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii dheh

Siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego

Billaawuhu siduu kuu jarjaray jeerarka u muuji

 

Naf jaclaysigii baan ku idhi jaallow iga daa dheh

Jaljalleecadii baa wadnaha jeeb ka soo ruqay dheh

Jeedaaladii baa indhuhu kor ii jillaadmeen dheh

 

Jimic kagama helin tuugmadaan jeriyey ruuxii dheh

Kolkaan juuq iraahdaba afkay iga jifeeyeen dheh

Dhaaxaan jalleecee dhagbaan jalaq la ii siinin dheh

 

Goortaan jarreeraba gafoo nolol ka jaan qaaday

Sida janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheh

Taladii jinnigu ii hor maray jaasadeed helay dheh

 

Jiidaha xanuunka leh markii la igu jeeraarshay

Jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waa dheh

Kolkay rubaddu jow tidhi or bay iga ag jiibsheen dheh

 

Jiidhkaygiina bahal baa cunoo jiitay hilibkii dheh

Jurmidiyo baruurtii dhurwaa jugux ka siiyaa dheh

Jiljiladiyo seedaha tukay igaga jaaseen dheh

 

haddaan lays jikraareyn tolkay laga jidroonaa dheh smile.gif

Weligood waxaa lagu jaraa jilib-dhig duulaan dheh

Daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixi dheh

--------------------

 

 

Hadaan Dhimano by Cali Bidhiidh in the war of Sirow.

 

Haddaan dhimano geeridu kolbay, nolosha dhaantaaye

 

Dhaqashiyo marbay kaa yihiin, dharagtu xaaraane

 

Rag dharbaaxo quudheed dugsaday, dhaqayadeed maalye

 

Dhashaadeey sugtaa xaajadaad, dhawrataa abide

 

 

 

Dabka nimanka loo dhiibtayee, ina dhex luudaaya

 

Iyo xaajaduu nagu dhudhumin, gaal dhafoor caddiba

 

Aan ka dhimano mooyee waxaan, dhawranaan jirine

 

Ninkii ciil ka dhaansami kareen, dhiiggu kici doonin

 

 

 

Iyo fulay dhaddigi Xaashiyoow, ha iska dhuuntaane

 

Dhabarkaygu maba qaadi karo, dhaxalka ceebeede

 

Warankayga dhaabtaye dagaal, yaa u dhalandhooli

 

Ninkii geeri waa loo dhashaye, dhirif hayow soo kac

 

Oo kaan dhiidhiyeynow isdhiib, naarta dhacadiide

 

Source: www.doollo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

حب آل محمد صلى اللّه عليه وسلم

 

قال الشاÙعي ÙÙŠ حب آل محمَّد صلى اللّه عليه وسلم:

 

 

تَأَوَّهَ قَلْبÙÙŠ وَالÙؤَاد٠كَئÙيب٠= وَأَرَّقَ نَوْمÙÙŠ ÙالسّÙهَاد٠عَجÙيْبÙ

Ùَمَنْ Ù…ÙبْلÙغ٠عَنّÙÙŠ الحÙسَيْنَ رÙسَالَةٌ = ÙˆÙŽØ¥Ùنْ كرهتها Ø£ÙŽÙ†Ùسٌ ÙˆÙŽÙ‚ÙÙ„ÙوبÙ

ذَبيحٌ بÙلاَ جÙرْم٠كَأَنَّ Ù‚ÙŽÙ…Ùيصَه٠= صَبÙيغٌ بÙمَاء٠الأÙرْجÙوان٠خَضÙيبÙ

ÙÙŽÙ„ÙلسَّيْÙ٠إÙعْوَالٌ ÙˆÙŽÙ„ÙلرّÙÙ…Ùح٠رَنَّةٌ = ÙˆÙŽÙ„Ùلْخَيْل٠مÙنْ بَعْد٠الصَّهÙيل٠نَحيبÙ

تَزَلْزَلَت٠الدّÙنْيَا لآÙÙ„Ù Ù…Ùحَمَّد٠= وَكَادَتْ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ صÙمّ٠الجÙبَال٠تَذÙوبÙ

وَغَارَتْ Ù†ÙجÙومٌ وَاقْشَعَرَّتْ كَوَاكÙبٌ = ÙˆÙŽÙ‡ÙتّÙÙƒÙŽ أَسْتَارٌ، ÙˆÙŽØ´Ùقَّ جÙÙŠÙوبÙ

ÙŠÙصَلَّى عَلَى الْمَبْعÙوث٠مÙنْ آل٠هَاشÙÙ…Ù = ÙˆÙŽÙŠÙغْزَى بَنÙوهÙ!! Ø¥Ùنَّ ذَا لَعَجÙيبÙ

لَئÙنْ كَانَ ذَنْبÙÙŠ Ø­Ùبّ آل٠مÙحَمَّد٠= ÙَذلÙÙƒÙŽ ذَنْبٌ لَسْت٠عَنْه٠أَتÙوبÙ

Ù‡ÙÙ…Ù Ø´ÙÙَعَائÙÙŠ يَومَ حَشْرÙÙŠ وَموْقÙÙÙÙŠ = Ø¥Ùذَا مَا بَدَتْ Ù„ÙلنَّاظÙرÙينَ Ø®ÙØ·ÙوبÙ

 

Source

Share this post


Link to post
Share on other sites
AYOUB   

Originally posted by JamaaL-11:

 

Hadaan Dhimano by Cali Bidhiidh in the war of Sirow.

 

That is almost a copy of Salaan Carrebey's Miine. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Salma   

Safi Abdi is one of my favourite poets and authors.

 

You may visit her website:-

Safi Abdi

 

Breaking News

 

A good news day

the morning broke

 

glowing bright

breathing life

 

painting glory

over the expanse of the earth

 

flowers bloomed

multitudes rejoiced

 

yet another break for man

a time to rejoice

 

and thank the Lord

a good new day, everyone!

 

a baby was born

so beautiful a handiwork

 

a product of love

a bliss to behold

 

a fresh breath cooling the eye,

bringing joy to a humble home

 

a new lease of life

good news, everyone!

 

========================

 

Mama

 

My mother, my teacher, my model, my guiding light.

My eyes, my heart, my head

 

by my side always.

Ma Mama Ummi Hooyo Ibu

 

Mother Mentor Medic

by my side always.

 

O Allah! be her light

her heart

 

her sight

by her side, always

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diamante   

This one is my favorite poems of all time

 

 

Phenomenal Woman

 

 

Pretty women wonder where my secret lies.

I'm not cute or built to suit a fashion model's size

But when I start to tell them,

They think I'm telling lies.

I say,

It's in the reach of my arms

The span of my hips,

The stride of my step,

The curl of my lips.

I'm a woman

Phenomenally.

Phenomenal woman,

That's me.

 

I walk into a room

Just as cool as you please,

And to a man,

The fellows stand or

Fall down on their knees.

Then they swarm around me,

A hive of honey bees.

I say,

It's the fire in my eyes,

And the flash of my teeth,

The swing in my waist,

And the joy in my feet.

I'm a woman

Phenomenally.

Phenomenal woman,

That's me.

 

Men themselves have wondered

What they see in me.

They try so much

But they can't touch

My inner mystery.

When I try to show them

They say they still can't see.

I say,

It's in the arch of my back,

The sun of my smile,

The ride of my breasts,

The grace of my style.

I'm a woman

 

Phenomenally.

Phenomenal woman,

That's me.

 

Now you understand

Just why my head's not bowed.

I don't shout or jump about

Or have to talk real loud.

When you see me passing

It ought to make you proud.

I say,

It's in the click of my heels,

The bend of my hair,

the palm of my hand,

The need of my care,

'Cause I'm a woman

Phenomenally.

Phenomenal woman,

That's me.

 

Maya Angelou

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paragon   

Lol Ayuub, sxb you have a good eye for detail, especially contraversal ones. I know the dispute over this particular poem rages on after many years. God knows who's poem it is but both Poets are equally deserving of the poem's credit until clarification can be obtained. This time lets say it was Carabeey's. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jurnee   

this is one of my fav poems. i was never really into shakespeare nor did i understand where he was coming from but when i studied this and realised it makes a lot of sense i thought it was beautiful

 

My Mistress' Eyes

 

My mistress' eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red than her lips' red:

If snow be white, why then her breasts are dun;

If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damask'd, red and white,

But no such roses see I in her cheeks;

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound.

I grant I never saw a goddess go:

My mistress, when she walks, treads on the ground.

And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare.

 

-- William Shakespeare

Share this post


Link to post
Share on other sites
AYOUB   

Originally posted by JamaaL-11:

God knows who's poem it is but both Poets are equally deserving of the poem's credit until clarification can be obtained. This time lets say it was Carabeey's.
:D

If you insist J11. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
NGONGE   

The Bard says:

 

Shall I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate.

Rough winds do shake the darling buds of May,

And summer's lease hath all too short a date.

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And often is his gold complexion dimm'd;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature's changing course untrimm'd;

But thy eternal summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou ow'st;

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,

When in eternal lines to time thou grow'st:

So long as men can breathe or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

^^^^ :D

 

Shakespeare Sonnet Revised

 

Shall I compare thee to a summer's day?

Id like to, but thou'rt simply much too old.

Thy face is wrinkled, and they hair is gray,

They years hang from thy frame like wads of mold.

A summer's day is jazzy, light of step,

A summer's day is ephemeral, and bright,

Whilst thou, my love, art hoary, without pep-

Best I compare thee to a winter's night.

But hold! A winter's night hath special charms

Undreamt of in good old summertime,

And here within the heaven of thine arms

Thy faint but warming fire I find sublime,

Old wizened man, I'll stick to thee like glue

Until the end..for I love you true!

 

Mae Spanclan

Share this post


Link to post
Share on other sites
NGONGE   

^^^ :D

 

Ah! Words to warm an old man’s heart.

redface.gif

Maybe I should quote the bard again and say, “Frailty, thy name is woman!†Or, since weakness on my part wont do; repeat Hamlet’s words to Ophelia and say “get thee to a nunnery†icon_razz.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this