Sign in to follow this  
Fullah

For Arabic Speaking Somalis

Recommended Posts

OG Moti   

is this arabic section? i mean what is this ... garaa eeh and numbers like 7 and 3 and 5 with letters. does it mean words.. are u using numbers to represent letters, man i feel left behind, so can someone volunteer to either translate every words written here or start lessons for us... and please no QEYLAWEENE accent.. i dont like it.. maybe Tunisian accent or Morocan accent .... peace

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

salaaam lil kul

bushra 7amdila 3ala el salaama 7ubi ana 3arfa ini el 7ayaah kidah dayman fii mashaaqil el nukta kaanit 7ilwa zayik kida li9a ma3tazaltish tiigi na3milha 9awa lol dilwati el 9ub7 badri 3andina wa dimaqi nayma mafiish nukat ya3ni inshaa allah awil ma yis7a kida hadiiki alooo wa ulik 3ala nukta taaza min el forn lol ana ba7ib ma7amad el mazin wa mayami awi min el 5aliig maca ini 100% 9omalia lol

 

yaa gamaa3a fii 7ad bitikalim lahgit el maqrib el 3arabi yi9aa3id el a5

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

keda za3altini fulla walaalo,anaa kaman somalia 100% wa ni3am,lakin lama atakalam el3arabi lahjati 5alijiya,elyawm maa3indi nukta agulak iyaahaa fa anaa mashquula,li'ana ukhtii 3arasat 3uqbaalak yaa fulla inti kamaan ,insha allah nafra7 fiiki wa nashrab sharbat walaw kunti murtabita 3uqbal awladak,wa allah yadimi afra7 :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

hala bushra

3ala fikra ana kunt 3arfa inik hata5di balil min el 100 9omaliya 7ababti ana kunt bahazar manti 3arfa el masriyiin dayman biyhazaru fahimti yaa 3eeeni uli li u5tik alf alf wa alfeen mabruuk wa 3oqbalik inti kamaan ,,,5udi el nokta dih mara itneen sul3 biyit5an'u 3ala misht

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG Moti   

looooool Fulla ya muluqiya .. nukta 7ilwa walah

sula3 wayaqaanaguu 3ala mish6, walah aaqir zamaan.. ba uul eeh izayi umu dunyaa .. ma3a ana maaa ba7ibish misr wala al neel... waa7id sa3iidi la aa jineeh fi al shaari3 aam 3azam al 7aara kulihaa 3ala kubaaya a7wa saada ...hehe haa haa loool peace

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

salaam lil kul

bushra fiinik yaa amar 3aash min shaafik inshaqilti taani wala eeh

 

ahlaan bil za3iim wala a'uul OG moti manta aho ful bil 3arabi leeh el as'ila ili la bitwadi wala tigiib lol 3agabitak el nukta merci yaa baasha nuktitak kaanit 7ilwa bardu

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

sabaa7 elful walwerd wayasmin li a7la fulla,7abibti anaa maa anshaqil mina el7abayib,wa anaa kunt 3arifa inak bitahazari wa kalaam hada mush min albak,izahir anaa li ma3arafshi elhizar wa ma'afula 7abatayn mush keda walaa eeh yaa ruu7i,anaa asifa wa 5udi inukta dii...MUTAWA3 NAQALUU LAH DAM RAAQISA...FATALA3 YA5TUB WA GAAL...TA7IYA LI A7LAA MU9ALIN...TA7IYA LIL MU'ADIN...WA 9AMA3NI ADAN ELDUHUR... :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

salaam all

salaam 5aas li 7abibti busha keefik yaa ruu7i la wala 7amdila 3ala el salaama liiki wa7sha matqibiish kida 3alashaan ana ba'la wil nukta kal 3aada zariifa ba ulik eeh inti bitgiibi el nukat dih min feen el magalaat baqaali fatra ma shuftish magala 3arabiya fiiha nukat salaam xabibti izayaha u5tik balaqtiha el salaam wala nisiiti lol :eek:

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

ahlan bilqaliyin 3ala galbi,fulla liki wa7sha yaa bint,sara7a ta7iyatak maa wasalat u5ti,a5af tu'ul ayi fulla wa ayi nila tatkalamin 3anha,bes wala yihimak 7atakil 3ala allah wa 7au'laha sa7bati wa 7abibti fulla min america tasalim 3alayki!!!ama binisba lil nukat kuluhum hidiya min as7abi fii UAE 3ibra elemail,QABI YAQAZIL ZAWJATAH GAAL..LAW INAKI BIL HIND KANUU 3ABADUKI..GAALAT LEESH YAA 7ABIBI ANAA MALAAK? GAAL: LAA BAQARA

 

WAA7ID RA7 YAQADIM 3ALA WADIFA..GAALU LAH WA EESH MU'AHILATAK? GAAL SHAHADA MUTAWASIDA WA A3RIF WAA7ID YADARIS FII AMRIKA!!! waa hadihi min elnukat el waqi3iya fii el 3alam el3arabi, wa tadul 3ala taba3iyat el3arab li america wa li 5alaf america... :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

salaam lil kul

hala yaa bashushti merci inik balaqti el salaam wa nukatik masha allah zay el ful ba'ulik eeh yaa ruu7i ana ha ruu7 3ala azaaga isbuu3 kida akayifli shuwaya abl maa el seef yi5las wa harga3 el esbuu3 eli gay fa is3iili bisalaama

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

turu7i wa targa3i bi salama yaa ruu7ii,anaa kamaan 7atla3 agaaza bukra,insha'alah,wa yimkin atawal shuweya,7ataw7ashini awi awi awi.... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

salaam lil kul

Inti kamaan ru7ti 3ala agaaza turuu7i wi tirga3i bi salama inti kamaan yaa ruu7i lama tirga3i ibi idiini aloo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaam all

Somalilover wlc so u speak contanise or mandarin? we can take some classes, it is good to learn langueages but let me ask u do u speak arabic also....

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

yaa halla wa mar7aba,weenkum yaa jama3a 3asa maa shar,i5tafaytu mara wa7da,fulla wa7ashtini awi awi... wa 7amdilah 3ala salama.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this