bushra

Nomads
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

 1. yaa halla wa mar7aba,weenkum yaa jama3a 3asa maa shar,i5tafaytu mara wa7da,fulla wa7ashtini awi awi... wa 7amdilah 3ala salama.
 2. turu7i wa targa3i bi salama yaa ruu7ii,anaa kamaan 7atla3 agaaza bukra,insha'alah,wa yimkin atawal shuweya,7ataw7ashini awi awi awi....
 3. ahlan bilqaliyin 3ala galbi,fulla liki wa7sha yaa bint,sara7a ta7iyatak maa wasalat u5ti,a5af tu'ul ayi fulla wa ayi nila tatkalamin 3anha,bes wala yihimak 7atakil 3ala allah wa 7au'laha sa7bati wa 7abibti fulla min america tasalim 3alayki!!!ama binisba lil nukat kuluhum hidiya min as7abi fii UAE 3ibra elemail,QABI YAQAZIL ZAWJATAH GAAL..LAW INAKI BIL HIND KANUU 3ABADUKI..GAALAT LEESH YAA 7ABIBI ANAA MALAAK? GAAL: LAA BAQARA WAA7ID RA7 YAQADIM 3ALA WADIFA..GAALU LAH WA EESH MU'AHILATAK? GAAL SHAHADA MUTAWASIDA WA A3RIF WAA7ID YADARIS FII AMRIKA!!! waa hadihi min elnukat el waqi3iya fii el 3alam el3arabi, wa tadul 3ala taba3iyat el3arab li america wa li 5alaf america... :mad: :mad:
 4. sabaa7 elful walwerd wayasmin li a7la fulla,7abibti anaa maa anshaqil mina el7abayib,wa anaa kunt 3arifa inak bitahazari wa kalaam hada mush min albak,izahir anaa li ma3arafshi elhizar wa ma'afula 7abatayn mush keda walaa eeh yaa ruu7i,anaa asifa wa 5udi inukta dii...MUTAWA3 NAQALUU LAH DAM RAAQISA...FATALA3 YA5TUB WA GAAL...TA7IYA LI A7LAA MU9ALIN...TA7IYA LIL MU'ADIN...WA 9AMA3NI ADAN ELDUHUR... :mad: :mad:
 5. keda za3altini fulla walaalo,anaa kaman somalia 100% wa ni3am,lakin lama atakalam el3arabi lahjati 5alijiya,elyawm maa3indi nukta agulak iyaahaa fa anaa mashquula,li'ana ukhtii 3arasat 3uqbaalak yaa fulla inti kamaan ,insha allah nafra7 fiiki wa nashrab sharbat walaw kunti murtabita 3uqbal awladak,wa allah yadimi afra7 :mad: :mad:
 6. halla bil 7abayib fulla maa kint bi agaaza,laakin ta3rifin mashaqil el7aya,3umuman wa7ashtini awi awi 3amla eeh yaa bint,wa akhbar elnukat ma3aki eeh,walaa khalaas i3tasalti wa tafaraqti lil fan,anaa a7ib asma3 li IHAB TAWFIQ WA ANQAM MIN MASR ma3a inii khalijiya 100% lakin 7a7awil aqayir lahjati 3alashanak yaa amar,eeh ra,ayak bil masri bita3i!!!! ZAWJ SAAFAR WA RAJA3 LAGAA SADIQU 3INDA ZAWJATAH FAQATALU,FARADAT ZAWJATAH WA GAALAT QABI QABI QABI BI DARIIQA DII 7ATAKHSAR KUL AS7AABAK :mad: :mad: :mad:
 7. halla bil 7abayib fulla maa kint bi agaaza,laakin ta3rifin mashaqil el7aya,3umuman wa7ashtini awi awi 3amla eeh yaa bint,wa akhbar elnukat ma3aki eeh,walaa khalaas i3tasalti wa tafaraqti lil fan,anaa a7ib asma3 li IHAB TAWFIQ WA ANQAM MIN MASR ma3a inii khalijiya 100% lakin 7a7awil aqayir lahjati 3alashanak yaa amar,eeh ra,ayak bil masri bita3i!!!! ZAWJ SAAFAR WA RAJA3 LAGAA SADIQU 3INDA ZAWJATAH FAQATALU,FARADAT ZAWJATAH WA GAALAT QABI QABI QABI BI DARIIQA DII 7ATAKHSAR KUL AS7AABAK :mad: :mad: :mad:
 8. halla bil 7abayibi,fulla anaa kawni itrabayt wa itarara3t bidawla 5aliijiya a7ib elaqaani el5alijiya bitabi3at el7aal,waladaya akthar min mutrib wa mutriba mufadala,mithil RASHID ALMAJID,NABIL SHE3AYL,A7LAM,3ABDI KARIM ABDI QADIR,3ABDI MAJID 3ABDALAH.........
 9. yaah yaa fulla danti kamaan ustaada fii elfan waltarab,wallah dakartini ayaam elkhalij ayaam maakunt asma3 li 3ab7alim wa rashid elmajid,fakra WAN LA'AKUM 7ABIBI SALIMULI 3ALAYH TAMINUNI ASMARANI 3AMLAH EEH ELQURBA FIIH wa kamaan IB3ID ELKHOWF 3AN RUMUSHAK EWA3 SHEY FIIL KOON YU7UUSHAK URQUS QANI ID7AK WA INSA DUNYA MAHMA TUKUN,asifa yaa ruu7ii inti gibti siirat elaqani anaa maalish zanb,bes walaa yihimak anaa nukatii maa takhlas abadan MARA FII WAA7ID MA7ASHISH QAAL LI SADIQU..TASADA'A EDUNYAA DII MA'ASI...GAAL LEEH HUWA INTA TELBIS KAM.. :mad: :mad:
 10. ahaaaa yaa fulla 7ilwa minak hadi elnukta yaa ruu7ii,3alaa goolat ekhwaana elmasriyiin inti maya min ta7t eltibn,og-girl isma7iilna yaa 7abibti maa kint a3rif inu 3iid milaadaj,kuli sana wa inti bisa7a wa salaama yaa elqaaliya,insha alah elsana elyaaya tisiriin elmakaan eli ta7limin fiih wa ta7aqaqiin keli a7lamak yaarab,bes dakhilak yaa 3umri weeni elnukat yaa jama3a,wa khudu elnukta hadi,WAA7ID BIYASAWIT YAGUUL...EL7AQUUNII..EL7AQUUNII...7AMATI 3AWZA TANUT MINA ELSHIBAK ..SAMI3AH WAA7ID GAAL LAH..SIIBHAA TANUT HUWA 7AD ADAK GAAL...ELSHUBAK MUSH 3AWIZ YANFATI7!!! QABI ZAWJATAH JAABAT TAW'M ,JALAS USBUU3 YAHADIDHAA BILDALAAQ IDAA MAA I3TARAFAT BIRAAJIL ELTHAANI!!! :mad: :mad: :mad:
 11. yaa salaam 3aliyki yaa fulla yakhti eehi ba'a,huwa e7na bes eli nigiib elnukat,la'a ba'a wa7da bi wa7da yaa ruu7ii,MARA WAA7ID A7WAL ITZAWAJ...FII ELYAWM ELTHAANII UMA SA'ALATA 3AMALT EEH...GAAL WALAA SHAY.. GAALAT LEESH..GAAL TUUL ELLAYL UKHTAHAA MA3AAHA.. :mad:
 12. how is life yaa elqaaliyiin 3asaakum bisa7a wa salaama yaarabi fulla izayak yaa shaqiya wa 3aamila eeh fii amrika shika bika ,mush naawiya tuzuurii um dunyaa elsayf dah!!!! wa 5udii elnukta dii hadiya minii liki,anaa 3arifa tamuutii bishay ismu nukat,waa7id shaklu wa7ish awi itaqadam li wa7da 3alaashaan yatazawajhaa,gaal li abuuha yaa 3amii anaa 3amalt nafsii binafsii,gaal ANAA KUNT 3AARIF WA MUTA'KID INA DII MUSH 5ILQAT RABINAA ABADAN!!! :mad:
 13. yaa jamaa3a anaa aasifa dakhalnaa mataahaat wa nasaynaa elmawduu3 el aasaasi wa huwa elnukat wataryii7 3an elnafs,fulla aasifa 7abiibti,SA3IIDI YATRIB ZAWJATAH SA'ALUUH LEESH GAAL BINTI ELKALB RABA7AT IQAAMA BIFUNDUQ LISHAKHSAYN!!!
 14. og girl allah laa yawariki eshlon tala3t,shuu tabiin min 3awaari ra's wal bahdala,kaan as3ab mawqif bi 7ayaatii,bess kul haadaa yahuun jadaam elga3da ili maalahaa ta3am fii el khaliij,atadakar leen el7iin aakhir yawm fii elthanawiya el3aama eshlon shadayt sha3ar elkhaayisa eldaluu3a eli tasamii 3umurhaa muwaatina,kunaa anaa wa rabii3atii naqadi3 awraag elkutub wal tafaatir min elfar7a fii elbus,bi muntahaa al7aqaara wagafat jedaamii jaan tuguul WALLA KHARABTU BILAADKUM WA YAAYIIN TAKHARABUUN BILAADNA BA3AD, MAALAT 3ALAYKUM WA 3ALAA WUYUUKUM YAL SOOMAALIYIIN,bess maatakhaafii yaa OG GIRL akhdat 3alqa wa gafathaa 3inda 7adihaa,ili yaqharnii kaanat bulushiya!!!!!!!!!!! :mad: :mad
 15. yaa salaaaam yaa jamaa3a nawartu elnet walla oG Girl walla 3indak 7ag fii kuli kelma gultiihaa,maa7ad yafhamnaa ilaa ili ta3afan fii elkhliij mithilnaa,walla elwaa7id ka'inu 3aayish fii 7abs,laa shuqul walaa mashqala,sawii mithlii wa itfashii minhaa yaa ukhtii : :mad: