Sign in to follow this  
Fullah

For Arabic Speaking Somalis

Recommended Posts

OG Moti   

Ramadan kariiim.... Asila diiniya... kulyoom su aal kul yoom 7alaawa... mish mish bil baayi al ward....

 

Suaal

1. Min kaan sahabi mulaqab bil "Gasiil Al malaaika"

 

2. Khaamis Kulafaa Al raashidiin?

3. Mata wulida al Rasuul salaawutul laah 3leeh

4. Man qatala 3am al rasuul caleehi salaam (waahid faqad qutila) miin huwa wa miin qatalah

5. Ramadaan Awaluh ____________ wasa6uh ____________ wa aakhiruh __________________

Akmil al faraaag

 

ikhwaanii 7awiluuu fuula eesh rayak al asila 7ilwa sa7? good luck try to answer .. ramadaan kariim salaaam peace

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Shukran OG moti 3ala el asila

Let me try inana agaawib

 

1- 7anzala luqiba bi qasiil el malaa'ikah

2- Omar ibn 3abdil 3aziiz luqiba bihaazaa el laqab

3- Wulida el nabiy CSW fi rabii3 el taani yoom etneen

4- El wa7shi qatal 7amza 3am el nabiy CSW

5- awiluhu RA7MA, awsa9hu MAQFIRA wa akhiruhu 3ITQ MIN EL NAAR

 

Let me know low ana tilmiiza shatra wala baliida

 

I have a question

 

1- Fi ay 3ahd ow 3uhuud 7urira bayt el maqdis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jaabir   

Originally posted by Fullah:

Shukran OG moti 3ala el asila

I have a question

 

1- Fi ay 3ahd ow 3uhuud 7urira bayt el maqdis

3ahd al dawlah al amawyah..

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG Moti   

Derman salaam brother long time.... smile.gif

yaa ikhwaabii al siniin mush mu7im 3idakum... FullaH al shaa6ira, yes you very good, laakiin sister mataa wulida al rasuuul CSW, fii ayi sana....? loooool

 

Questions: later

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaam

el saraa7a nisiit el sana bas minak nastafiid yaa OG uli eeh el sana

 

Bro Dorman kaan fi 3ad 3omar bin el 5atab wa 3ahd salaa7 el diin el ayuubi

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG Moti   

rasuul scw was born 571

 

anyway where are your Questions guys, eyna al 3ilm .... smile.gif

 

3indii asila kathiira

1. eesh ism zowjati ibrahim 3aleehi al salaam , um isma3iil 3aleehi al salaam?

 

2. Leylatul qadri hal hiya fil (choose the right answer)

a. akhiir ayaam ramadan (23, or 25, or 27,or 29)

b. Akhiir ayaam ramadan (23, or 24, or 26, or 27)

c. Akhiir ayaam ramadan (23, or 25, 28, 29)

d. none of the above (give answer)

 

salaaam peace

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG_Girl   

Aljawab howa :

a. akhiir ayaam ramadan (23, or 25, or 27,or 29)

wa zowjad ibrahiim 3alyhi salaam is Haajir om isma3iil . wallaho a3lam .

 

salaam

Share this post


Link to post
Share on other sites
sMiLeY   

Salamu calikum keef al-xaal ya shabaab...... walahi kan munaia ini atcaraf cala nas yetkalamu carabi...... almuhem....... ana fii canada wo sarley hena 5 seniin....... ana min mowaleed jeddah( caroosat al-ba7r alxmar)...... yecni ana jedaweyaah..... almuhm.. tesharaft bemacrifatkom.

 

p.s tecriifoon ino ketabat al-carabi bel 7oroof al-engalizy sacbah...... yareet loo agder aktob bel 7oroof al-carabyah.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG Moti   

OG_girl well done sister, you should ask your question.... anyway good job...

 

Salam jadaawi, weesh balaak yaa sheeq maa taktub bil 3arabi miin 7aashak, uktub yaa khuuya, walaa yahimak nagra abuuhaa.. ween siti fuulla al sanbuusa maa qid wa tahaaa wala eeh, yaa jamaaa3a garaaa eeeh ma7naa hoo aaai3idiin wa 3ayziin farfasha.. guduu al nukta deee waaa7id sa3iidi maat aam dafanuuh bil galabiya hahahaha peace

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaam lil kul

OG girl shatra yaa 7abibti 3eene 3alkeeki barda

 

OG moti

3aamil fiiha sheekh el azhar yaa raagil lol wa eeh nuktet el sa3ayda dih inta naasi inana sa3iidiya lol

 

Smiley Ahlan wa sahlan wa mar7aba

 

Suaali huwa

Ay suurah luqibat bi qalb el qur'aan wa ay suura luqibat bi 3aruusit el qur'aan

Share this post


Link to post
Share on other sites
nuune   

algawaab,laa a'rif,mish atakalam arabiy lol

algawaab again,suuratul ikhlaas,ramadaan kariim waraa ana laa atakalam arabi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jaabir   

Originally posted by Filssan:

Come on now ppl we know ya all know Arabic but you know easy lool ok ok this is what i know iftax yaa zam zam lool God knows what it means
:(

lol its actually Iftax ya sim sim abwaabak naxnu al atfaaal.....

and it was the start of a song for some children's tv show called "Aftax Ya sim sim" which used to air in the late 80's...

i didnt know they were showing it in somalia too..

Share this post


Link to post
Share on other sites
OG Moti   

Derman loooooooool yaa walaa .. ishloonak 3aash man shaafak, agoool, balaa musaabaqa balaa fuul wa 6a3miya, idaahir maa7ad waduh yashterik, agool ifta7 yaa sam sam haa?

nu3maan = derman

Ka3ka3 = Og_moti

Misoon = Fuula

alga6w = og girl

loooooooool lets have new musaabaqa...

udkur shaqsiyaat Iftax yaa samsam, 3alal aqal 10 shaqsiyaat... wal faa iz yaa yakul fuuul balaash

peace

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this