Fullah

Nomads
 • Content Count

  45
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Fullah

 1. Salaam lil kul OG girl shatra yaa 7abibti 3eene 3alkeeki barda OG moti 3aamil fiiha sheekh el azhar yaa raagil lol wa eeh nuktet el sa3ayda dih inta naasi inana sa3iidiya lol Smiley Ahlan wa sahlan wa mar7aba Suaali huwa Ay suurah luqibat bi qalb el qur'aan wa ay suura luqibat bi 3aruusit el qur'aan
 2. Salaam el saraa7a nisiit el sana bas minak nastafiid yaa OG uli eeh el sana Bro Dorman kaan fi 3ad 3omar bin el 5atab wa 3ahd salaa7 el diin el ayuubi
 3. Shukran OG moti 3ala el asila Let me try inana agaawib 1- 7anzala luqiba bi qasiil el malaa'ikah 2- Omar ibn 3abdil 3aziiz luqiba bihaazaa el laqab 3- Wulida el nabiy CSW fi rabii3 el taani yoom etneen 4- El wa7shi qatal 7amza 3am el nabiy CSW 5- awiluhu RA7MA, awsa9hu MAQFIRA wa akhiruhu 3ITQ MIN EL NAAR Let me know low ana tilmiiza shatra wala baliida I have a question 1- Fi ay 3ahd ow 3uhuud 7urira bayt el maqdis
 4. I wish Ilaah inuu noo dambi dhaafo, aqbalo soonkeena iyo salaadeena, waaridkeena jano jeeyo dhulkeenana noo dajiyo
 5. Salaam all OG Moti 3azama 3ala 3azama yaa za3iim maashi ana hagiblak sandawitshaat mulu5iya bas uli el awal 3aayiz takulha bil 3eesh shaami, baladi wala 3eesh fiino...ulti eeh inak it3alimt 3arabi bil sur3a dih ana bardu akhad mini shahreen wa talat tirba3 lol What do u guys and girls think if we ask as'ila diinya madaan 3andina naas musaqafa awi hina
 6. Salaam lil kul OG girl 7amdila 3ala el salaama ana ru7t wa lama geet ma la'etsh 7ad hina 3amla eeh ma3a ramadaan Conspiracy ramadan kariim OG moti maanshaa allah shayfa inak faati7 fasl 3arabi 3ala somali hina lol wana hagiib el sandawitshaat wala agiib mulu5iya a7san Taqabal al laah minaa wa minkum
 7. Ramadaan Kariim lil kul Where eveyone is hidding el shila kulaha i5tafit mara wa7da leeh kida bas yaa gid3aan
 8. salaam all bushra 7abibti 7amdila 3ala el salaama walaahi el makaan fidi min qeerik ezay kaanit el agaaza bita3ti kaanit 7ilwa awi awi awi Miin el za3iim hala biik shaay wala ahwa wala 3irqsuus el fuul kuways 3alaash el tanaa7a low 3aayiz ab3atlak waa7id bil zeet el 7aar lol
 9. Salaam all Somalilover wlc so u speak contanise or mandarin? we can take some classes, it is good to learn langueages but let me ask u do u speak arabic also....
 10. salaam lil kul Inti kamaan ru7ti 3ala agaaza turuu7i wi tirga3i bi salama inti kamaan yaa ruu7i lama tirga3i ibi idiini aloo
 11. salaam lil kul hala yaa bashushti merci inik balaqti el salaam wa nukatik masha allah zay el ful ba'ulik eeh yaa ruu7i ana ha ruu7 3ala azaaga isbuu3 kida akayifli shuwaya abl maa el seef yi5las wa harga3 el esbuu3 eli gay fa is3iili bisalaama
 12. salaam all salaam 5aas li 7abibti busha keefik yaa ruu7i la wala 7amdila 3ala el salaama liiki wa7sha matqibiish kida 3alashaan ana ba'la wil nukta kal 3aada zariifa ba ulik eeh inti bitgiibi el nukat dih min feen el magalaat baqaali fatra ma shuftish magala 3arabiya fiiha nukat salaam xabibti izayaha u5tik balaqtiha el salaam wala nisiiti lol :eek:
 13. salaam lil kul bushra fiinik yaa amar 3aash min shaafik inshaqilti taani wala eeh ahlaan bil za3iim wala a'uul OG moti manta aho ful bil 3arabi leeh el as'ila ili la bitwadi wala tigiib lol 3agabitak el nukta merci yaa baasha nuktitak kaanit 7ilwa bardu
 14. hala bushra 3ala fikra ana kunt 3arfa inik hata5di balil min el 100 9omaliya 7ababti ana kunt bahazar manti 3arfa el masriyiin dayman biyhazaru fahimti yaa 3eeeni uli li u5tik alf alf wa alfeen mabruuk wa 3oqbalik inti kamaan ,,,5udi el nokta dih mara itneen sul3 biyit5an'u 3ala misht
 15. salaaam lil kul bushra 7amdila 3ala el salaama 7ubi ana 3arfa ini el 7ayaah kidah dayman fii mashaaqil el nukta kaanit 7ilwa zayik kida li9a ma3tazaltish tiigi na3milha 9awa lol dilwati el 9ub7 badri 3andina wa dimaqi nayma mafiish nukat ya3ni inshaa allah awil ma yis7a kida hadiiki alooo wa ulik 3ala nukta taaza min el forn lol ana ba7ib ma7amad el mazin wa mayami awi min el 5aliig maca ini 100% 9omalia lol yaa gamaa3a fii 7ad bitikalim lahgit el maqrib el 3arabi yi9aa3id el a5
 16. Salaaaaam akhiiran LP itkalimit hala 7abibti doola mush 3ayziin maya bas doola 3ayziin ziir maya lol mush 3arfa eeh ili 7asal luhum kulu sikit mara wa7da atamana ini huma fi agaaza wa hayi7kulna 7ikaayaat lama yirga3u
 17. Salaam yaa shabaab malkum el sukuut kitir el yoomeen doola eeh ili 7asal el shila kulaha fi agaaza wala eeh lol :eek:
 18. Salaam for all Bushra kunti feen...ana ma3aki fi raashid el majid wa 3abdilkariim 3abdilqadir wil baqi ya3ni bas ba7ib el aqani el masriya awi avi awi bitisma3i li ay 7ad marsi qeer 3ab7aliim
 19. Saba7 el ful 3al kul Bushra yaa ruu7i dah kaan el shee el wa7iid eli edir a'uulu ba3d el asila lol ba'ulik eeh eeh rayik ni5aliiha aqaani miin mutibik aw murtibtik el mufadala hala bi OG girl ana badawar 3ala mis abuser feenik yaa 7abibiti liiki wa7sga
 20. suaaaaaaaaaaaaaaal gamiiiiiiiiiiiiiiiil ma'darsh agaawib 3aleeh 3ala ray 9u3aad 7usni
 21. 100/100 yaa bursha ba3d nukatik 5alaas anaa ha3tazil 5udi 3adik MARA SA'ALU WAA7ID MAA HUWA EL QADAA WIL QADAR WA MAAHIYA EL MUSIIBA QAAL EN EL QADAA WIL QADA IN 7AMAATI WA HIYA MASHYA FIL KORNIISH TUQA3 3AL NIIL WIL MUSIIBA INAA TITLA3 MINU SALIIMA
 22. LOOOOOOOOOOOOL bushra laa yaa ruu7i ba3d nukatid ana ma'darsh atkalim lol 3iid milaad 9a3iid OG inshalah 100 9anah maa3 7ubi khudi 3andik yaa bushra mara waa7id mutasawil ma3anduush fuluus shaaf farkha bitishiwi gaab 3uud wa qana "ba7lam biik ana ba7lam biik tarata wa bi ashwaaqi mistaniik talala"
 23. loooooooooooooooooooooooooooooooooool bushra 7ilwa awi el nukta yaa sheekha walaahi kunt ha'a3 min el kursi aywa nowya aruu7 3ala um el dunya bas 3amla gam3iya mintizira inana a'badha lol how are u people i see maanshaa allah en el shila kitrit aha hagiib el shamsiya 3ala ra'ay 3ab 7aliim du'u el shamaasi lol
 24. Bushra loooooooooooooooooooooooooooooooooooooool ma3aaki 7aq a5iiran 3andi sanad yaa gamaa3a 5aliina fil nukat aw mawaadiii3 el kul yiqdar shishaarik fiihaa El 7amla El Franciya 3amla camaayil hina walaahi lol ana 3andi kilma wa7da aquul halkum nous allons parler au arabi 5udu 3andukum el nokta dih mara itneen 9akraaniin 3ala mutisikl biyit5an'u miin eli hayu3ud gamb el shibaak
 25. looooooooooooooooooooooooooooooooooooooool 7ilwa minik yaa Miss abuser 3ala ad sinik alaah yisalimik yaa 7abibti ma3 ma3 to u too... Sabaa7 el ward lil kul Busu yaa gamaa3a el 7amla el frinsiya get wa hatal3ha zay maa gududna tala3uuhaa zamaan lol salam