Sign in to follow this  
Fullah

For Arabic Speaking Somalis

Recommended Posts

bushra   

ahaaaa yaa fulla 7ilwa minak hadi elnukta yaa ruu7ii,3alaa goolat ekhwaana elmasriyiin inti maya min ta7t eltibn,og-girl isma7iilna yaa 7abibti maa kint a3rif inu 3iid milaadaj,kuli sana wa inti bisa7a wa salaama yaa elqaaliya,insha alah elsana elyaaya tisiriin elmakaan eli ta7limin fiih wa ta7aqaqiin keli a7lamak yaarab,bes dakhilak yaa 3umri weeni elnukat yaa jama3a,wa khudu elnukta hadi,WAA7ID BIYASAWIT YAGUUL...EL7AQUUNII..EL7AQUUNII...7AMATI 3AWZA TANUT MINA ELSHIBAK ..SAMI3AH WAA7ID GAAL LAH..SIIBHAA TANUT HUWA 7AD ADAK GAAL...ELSHUBAK MUSH 3AWIZ YANFATI7!!!

QABI ZAWJATAH JAABAT TAW'M ,JALAS USBUU3 YAHADIDHAA BILDALAAQ IDAA MAA I3TARAFAT BIRAAJIL ELTHAANI!!! :mad: :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

100/100 yaa bursha ba3d nukatik 5alaas anaa ha3tazil 5udi 3adik MARA SA'ALU WAA7ID MAA HUWA EL QADAA WIL QADAR WA MAAHIYA EL MUSIIBA QAAL EN EL QADAA WIL QADA IN 7AMAATI WA HIYA MASHYA FIL KORNIISH TUQA3 3AL NIIL WIL MUSIIBA INAA TITLA3 MINU SALIIMA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guys i am going to ask you a simple questions and i expect you to give me an honest answer, if you fail to do so then there will be a big problem.

 

1-what are you selling in here and do you give a good discount?

 

2-who do you think should be voted out in the next eviction time?

 

3-are you a AL-QAEDA supporter or a member?

 

4-can you tell us where we can find OSAMA BIN LADEN?

 

5-how can we invade IRAN any good idea from you will be highly appreciated.

 

fail to answer these questions then expect me and my army to invade your PC's.

 

P.S don't tell me you don't understand me as i can guarantee you that sort of reply will only get you deeper trouble so it is your choice what you want to tell me.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

yaah yaa fulla danti kamaan ustaada fii elfan waltarab,wallah dakartini ayaam elkhalij ayaam maakunt asma3 li 3ab7alim wa rashid elmajid,fakra WAN LA'AKUM 7ABIBI SALIMULI 3ALAYH TAMINUNI ASMARANI 3AMLAH EEH ELQURBA FIIH wa kamaan IB3ID ELKHOWF 3AN RUMUSHAK EWA3 SHEY FIIL KOON YU7UUSHAK URQUS QANI ID7AK WA INSA DUNYA MAHMA TUKUN,asifa yaa ruu7ii inti gibti siirat elaqani anaa maalish zanb,bes walaa yihimak anaa nukatii maa takhlas abadan MARA FII WAA7ID MA7ASHISH QAAL LI SADIQU..TASADA'A EDUNYAA DII MA'ASI...GAAL LEEH HUWA INTA TELBIS KAM.. :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Saba7 el ful 3al kul

Bushra yaa ruu7i dah kaan el shee el wa7iid eli edir a'uulu ba3d el asila lol ba'ulik eeh eeh rayik ni5aliiha aqaani miin mutibik aw murtibtik el mufadala hala bi OG girl ana badawar 3ala mis abuser feenik yaa 7abibiti liiki wa7sga

Share this post


Link to post
Share on other sites

i am loosing my patience with you all, i told you this is your last chance and if you fail to pass me all your informations then i am afraid there will be a world war 3 in here.

 

now give me your names and your informations one by one and i will spare your lives.

Share this post


Link to post
Share on other sites
A7LA-SHU   

dymm this topic is sure gettin bigger up in here.. and im surprised to see half of the members of this site speak arabic mansha'allah.. :Dsmile.gif

 

Shaka Zulu what was that pass ur info n names all about dude?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

halla bil 7abayibi,fulla anaa kawni itrabayt wa itarara3t bidawla 5aliijiya a7ib elaqaani el5alijiya bitabi3at el7aal,waladaya akthar min mutrib wa mutriba mufadala,mithil RASHID ALMAJID,NABIL SHE3AYL,A7LAM,3ABDI KARIM ABDI QADIR,3ABDI MAJID 3ABDALAH.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaam for all

Bushra kunti feen...ana ma3aki fi raashid el majid wa 3abdilkariim 3abdilqadir wil baqi ya3ni bas ba7ib el aqani el masriya awi avi awi bitisma3i li ay 7ad marsi qeer 3ab7aliim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaam yaa shabaab

malkum el sukuut kitir el yoomeen doola eeh ili 7asal el shila kulaha fi agaaza wala eeh lol :eek:

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP_Girl   

SalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM ...

how r u ppl ..

i hope everyone is Good

ee walah leeeeeeeeesh saaaaakteeeeeen

Fullah .. ana 3endee FekRaaaaaaah

sabbbeee 3aleehoom COLD WATER .. ra7 ye9a7on alReady looool :D:D:D

Peace :cool:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fullah   

Salaaaaam

akhiiran LP itkalimit hala 7abibti doola mush 3ayziin maya bas doola 3ayziin ziir maya lol mush 3arfa eeh ili 7asal luhum kulu sikit mara wa7da atamana ini huma fi agaaza wa hayi7kulna 7ikaayaat lama yirga3u

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

halla bil 7abayib fulla maa kint bi agaaza,laakin ta3rifin mashaqil el7aya,3umuman wa7ashtini awi awi 3amla eeh yaa bint,wa akhbar elnukat ma3aki eeh,walaa khalaas i3tasalti wa tafaraqti lil fan,anaa a7ib asma3 li IHAB TAWFIQ WA ANQAM MIN MASR ma3a inii khalijiya 100% lakin 7a7awil aqayir lahjati 3alashanak yaa amar,eeh ra,ayak bil masri bita3i!!!! ZAWJ SAAFAR WA RAJA3 LAGAA SADIQU 3INDA ZAWJATAH FAQATALU,FARADAT ZAWJATAH WA GAALAT QABI QABI QABI BI DARIIQA DII 7ATAKHSAR KUL AS7AABAK :mad: :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
bushra   

halla bil 7abayib fulla maa kint bi agaaza,laakin ta3rifin mashaqil el7aya,3umuman wa7ashtini awi awi 3amla eeh yaa bint,wa akhbar elnukat ma3aki eeh,walaa khalaas i3tasalti wa tafaraqti lil fan,anaa a7ib asma3 li IHAB TAWFIQ WA ANQAM MIN MASR ma3a inii khalijiya 100% lakin 7a7awil aqayir lahjati 3alashanak yaa amar,eeh ra,ayak bil masri bita3i!!!! ZAWJ SAAFAR WA RAJA3 LAGAA SADIQU 3INDA ZAWJATAH FAQATALU,FARADAT ZAWJATAH WA GAALAT QABI QABI QABI BI DARIIQA DII 7ATAKHSAR KUL AS7AABAK :mad: :mad: :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this