Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/13/2018 in Posts

  1. 1 point
  2. 1 point
    Here is an interview taariikhi ah, Xudeydi iyo Cabdilahi Qarshe. Usdaad Xudeydi oo ka mid ah tiirarka Fanka Somalida, halkan wuxu ka yidhi macalinkaygi igu yidhi soo iibso Cuudka oo casharkii ugu horeeyay ii dhigay waa Cabdilahi Qarshe.


  • Newsletter

    block_newsletter_signup

    Sign Up